Cel pobytu

Pobyt z zabiegami medycznymi
Wybrano podkategorie: 16
?
Wybieram nocleg + usługi Turnusy, pakiety, pobyty weekendowe wraz z noclegiem
Wybieram tylko nocleg Bez dodatkowych zabiegów medycznych ?

Pakiety weekendowe

 • Wszystkie pakiety
 • Pakiety SPA & Wellness
 • Pakiety okazjonalne
 • Profilaktyczno lecznicze

TURNUSY OK. 7 DNIOWE

 • Wszystkie 7 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

TURNUSY OK. 14 DNIOWE

 • Wszystkie ok. 14 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

TURNUSY OK. 21 DNIOWE

 • Wszystkie ok. 21 dniowe
 • Sanatoryjne
 • Profilaktyczne
 • Specjalistyczne

Przyjazd

19 piątek sierpień 2022
Elastyczne daty:
- 0 dni +

Wyjazd

20 sobota sierpień 2022

Elastyczne daty (+/- 5 dni)

Kobiety - 0 +
Mężczyźni - 0 +
Dodaj lub edytuj opcje
Wybranych filtrów: 0
Osoby towarzyszące - 0 + ?
 • Dostawka ?
 • Super oferty ?
 • Oferty last minute ?
 • Oferty first minute ?
 • Oferty "Nie czekaj na weekend" ?
0-2 lat - 0 +
2-12 lat - 0 +

Regulamin Pensjonatu Lawendowy Zdrój

I Ochrona danych osobowych

 1. Właścicielem i Administratorem Pensjonatu Lawendowy Zdrój jest Anna Czyszczoń z siedzibą w Nowym Korczynie przy ulicy Stopnickiej 16, 28-136 Nowy Korczyn, nr NIP: 6551594955, nr REGON: 260106754 (dalej Lawendowy Zdrój).
 2. Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych pisząc na adres: joannaszewczyk@lawendowyzdroj.pl lub telefonując pod numer: 530-138-148.
 3. Regulamin Lawendowego Zdroju stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z jego infrastruktury.
 4. Lawendowy Zdrój świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe, medyczne i inne, zgodnie z profilem działalności.
 5. Opis pokoi, cennik świadczonych usług oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie Lawendowego Zdroju www.lawendowyzdroj.pl
 6. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Lawendowym Zdroju.
 7. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 8. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Lawendowego Zdroju.
 9. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
  • Lawendowy Zdrój na specjalne życzenie może odpłatnie przyśpieszyć lub wydłużyć dobę hotelową – w miarę dostępności pokoju. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby).
  • Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 na dzień przed planowanym wymeldowaniem. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nieprzestrzegających niniejszego regulaminu recepcja może odmówić wydłużenia pobytu.
  • W przypadku konieczności skrócenia pobytu Gość powinien zgłosić się do recepcji do godziny 11:00, w przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą. W przypadku rezerwacji dokonanych przez portale zewnętrzne nie ma możliwości skrócenia pobytu.
 10. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych publikowany jest na stronie internetowej: www.lawendowyzdroj.pl
  • Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT.
  • Ceny podane w cenniku nie uwzględniają opłaty klimatycznej.
  • Wysokość ceny za pobyt w Lawendowym Zdroju uzależniona jest od długości pobytu, wybranej opcji wyżywienia, standardu i wielkości pokoju i otrzymanych rabatów
 11. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w Lawendowym Zdroju, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.
 12. Zabrania się imprez lub głośnych spotkań bez zgody Recepcji Lawendowego Zdroju.
 13. Zabrania się wynoszenia naczyń z jadalni do pokoi w celu uniknięcia sytuacji, kiedy gość zniszczy/ poplami wykładzinę.
 14. Korzystanie ze strefy Wellness jest możliwe tylko po wcześniejszym przeszkoleniu przez personel. Szkolenie to pozwala na zachowanie komfortowych warunków dla wszystkich użytkowników.
 15. Lawendowy Zdrój dysponuje dwoma parkingami: ten znajdujący się przed obiektem jest płatny w wysokości 7 zł za dobę, drugi znajdujący się z tyłu obiektu jest bezpłatny.
  • osoba niepełnosprawna może zaparkować samochód na płatnym parkingu w wyznaczonym do tego miejscu bez opłaty.
 16. Zagubienie karty do pokoju wiąże się z koniecznością zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł.
 17. Osoby nie zameldowane w Lawendowym Zdroju przebywać mogą w obiekcie jako Goście osób zameldowanych w Lawendowym Zdroju, między godziną 8.00, a 22.00 po uprzednim poinformowaniu recepcji.
 18. W Lawendowym Zdroju obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 19. Lawendowy Zdrój może: a. odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które naruszają zapisy Regulaminu z jednoczesna utratą wszystkich wykupionych usług lub b. nałożyć karę umowną na pokrycie szkód w wysokości adekwatnej do rodzaju uszkodzenia z uwzględnieniem rodzaju uszkodzenia, kosztu sprzętu potrzebnego do naprawy, materiału i montażu lub c. zażądać wpłaty kaucji (stosowanej najczęściej w przypadku grup podwyższonego ryzyka), a która może zostać zajęta na poczet pokrycia szkód.
 20. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
 21. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez jego gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja Lawendowego Zdroju.
 22. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie Lawendowego Zdroju pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 23. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju Lawendowego Zdroju.
 24. Na terenie Lawendowego Zdroju obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji (także na balkonach i tarasach przynależnych do pokoi). Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Niestosowanie się do zakazu wiąże się z naliczeniem kary umownej w wysokości 500 zł.
 25. Lawendowy Zdrój świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji.
 26. Na życzenie gościa Lawendowy Zdrój świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udostępnienia akcesoria dla dzieci i osób niepełnosprawnych (łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia dzieci, stołek pod prysznic).
  • udostępnienia żelazka i deski do prasowania.
 27. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji Lawendowy Zdrój przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.
 28. Lawendowy Zdrój jest ubezpieczony w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Gość jest zobowiązany zawiadomić recepcję Lawendowego Zdroju o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność Lawendowego Zdroju z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie były przetrzymywane w sejfie. Odpowiedzialność Lawendowego Zdroju jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu.
 29. Wybrane obszary Lawendowego Zdroju są monitorowane.
 30. Lawendowy Zdrój może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 31. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Lawendowy Zdrój usług.
 32. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Lawendowego Zdroju.
 33. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Lawendowy Zdrój usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).
 34. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 35. Lawendowy Zdrój nie przyjmuje zwierząt- w tej sprawie prosimy o kontakt z Recepcją.
 36. Rezerwacja pobytu w Lawendowym Zdroju odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rezerwacji Usług Turystycznych, które dostępne są do wzglądu w Recepcji Lawendowego Zdroju, a także na stronie internetowej: http://www.lawendowyzdroj.pl
 37. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi.
 38. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Lawendowy Zdrój na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w recepcji Lawendowego Zdroju.
 39. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi, subskrypcji Newslettera lub zamówienia kontaktu.
 40. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Lawendowy Zdrój, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie www.lawendowyzdroj.pl.
 41. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.

II Procedura wymeldowania

 1. Gość zwraca w recepcji:
  • pilot od telewizora
  • pilot od klimatyzacji
  • komplet kluczy.
 2. Najpóźniej podczas wymeldowania następuje zamknięcie rachunku klienta poprzez wpłacenie środków za zakupione podczas pobytu produktu i/ lub usługi.
 3. Służba pięter na polecenie pracownika recepcji sprawdza stan pokoju.
 4. Recepcja zwraca kaucję na poczet pokrycia zniszczeń (jeśli została pobrana).

Kontakt

48 41 241 22 10
48 530 138 148
info@lawendowyzdroj.pl
ul. Korczyńska 25
Busko Zdrój - Zbludowice
Polska

Zamów rozmowę

Porozmawiaj z recepcją on-line
Jesteśmy dostępni dla Ciebie
codziennie przez 24 godziny!

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami!

Zapisz się do naszego bezpłatnego biuletynu informacyjnego, dzięki któremu żadna nasza nowość w ofercie oraz promocja Cię nie ominie.
Lawendowy Zdrój to nowo powstały pensjonat medyczny, który zapadnie w pamięć wielu kuracjuszom ze względu na unikalnie zaprojektowane tematyczne wnętrza. Specjalizujemy się w holistycznym podejściu do leczenia. Oferujemy zabiegi z wykorzystaniem kąpieli siarkowych oraz metody leczenie z zakresu Holistycznej Medycyny Manualnej. Dysponujemy rozbudowaną strefą SPA & Wellness z kompleksem saun, jacuzzi, grotą solną oraz restauracją, która serwuje zdrowe i smaczne dania mięsne i wegetariańskie. Zapraszamy do Lawendowego Zdroju na turnusy sanatoryjne, specjalistyczne turnusy lecznicze, warsztaty jogi, psychoterapię indywidualna i grupową, a także relaksacyjne weekendy. Jednym słowem wszystko dla ciała, umysłu i duszy. Z troski o urodę i ciało, w Lawendowym Zdroju powstało kompleksowe centrum SPA & Wellness. Oferujemy lecznicze i relaksacyjne masaże, zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało. W tym miejscu nasi goście w atmosferze spokoju i relaksu mogą również skorzystać z jacuzzi, kompleksu saun oraz groty solnej.

Rekomendowani Partnerzy Sanatorium i Hotelu **** Lawendowy ZdrójProjekt "Centrum holistycznej turystyki medycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżet państwa
...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...