RODO

RODO

RODO

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Pensjonat Lawendwy Zdrój Medycyna i SPA, ul. Korczyńska 25, 28-100 ZBLUDOWICE zwany dalej: „Administratorem”.

1. Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych Joanną Szewczyk pisząc na adres: joannaszewczyk@lawendowyzdroj.pl lub telefonując pod numer: 530-138-148.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą, a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne:

- na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy je tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa (obecnie jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy),
- jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych to przetwarzamy je do czasu wycofania udzielonej wcześniej zgody,
- po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

6. Administrator przekaże Twoje dane podmiotom będącymi dostawcami usług dla naszego Pensjonatu

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobecCiebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Oferty Specjalne
Tylko dla Ciebie